Proje tanımı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje, Türkiye’deki mevcut kapasitenin kuvvetlendirilmesi ve aşağıdaki konularda ülkeye yardımcı olmayı hedeflemektedir:

 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Mekanizma ile İklim Değişikliğiyle ilgili Ulusal ve Birlik Düzeyindeki Diğer Bilgilerin Raporlanmasına ilişkin 525/2013 sayılı AB tüzüğü uyarınca Türkiye’de sera gazı emisyonları izleme mekanizmasının kurulması,
 • Ulusal Sera Gazı Envaterleri, Ulusal Bildirimler/İki Yıllık Raporlar gibi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) raporlama gerekliliklerinin daha iyi yerine getirilmesi.

Proje üç bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1: Türkiye’nin, 525/2013 sayılı AB tüzüğü uyarınca, uluslararası sera gazı emisyonları raporlaması taahhütlerinin sağlanması için mevcut kurumsal düzenlemelerin iyileştirilmesini sağlayacaktır. Bu hedefe özel yaklaşım şu şekilde olacaktır: Hukuki, Teknik ve Kurumsal boşluk analizi, ulusal sistemin iyileştirilmesi için uygulama seçeneklerinin belirlenmesi ve operasyonel iş planının tanımlanması; ve 525/2013 sayılı AB tüzük çerçevesinde taslak yönetmeliğin hazırlanması.

Bölüm 2: Ulusal Sera Gazı Envaterleri için yıllık sera gazı emisyonu ve azaltımı gibi verilerin kalitesinin arttırılması amacıyla kapasite geliştirme ve eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Bu hedefe özel yaklaşım şu şekilde olacaktır: Ulusal Sera Gazı Envateri hazırlanmasında çalışan personelin eğitim ve destek ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim seçeneklerinin tanımlanması ve eğitim programının uygulanması için iş planının hazırlanması.

Bölüm 3: BMİDÇS Ulusal Bildirimi/İki Yıllık Raporların kalitesinin arttırılması amacıyla kapasite geliştirme ve eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Bu hedefe özel yaklaşım şu şekilde olacaktır: BMİDÇS Ulusal Bildirimi/İki Yıllık Raporlarında çalışan tüm personelin eğitim ve destek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun eğitim programının hazırlanması.

Projenin ana faydalanıcısı ulusal odak noktası ve Türkiye’de iklim değişkiliği konularında koordinatör olarak görev yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olsa da, süreçle alakalı tüm diğer paydaşlar da proje faaliyetlerinde yer alacaklardır. Projenin öteki paydaşları, iklim değişikliği ve sera gazı politikalarında aktif rol alan diğer Bakanlıklar, kurumlar ve ulusal temsilcilikler, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) gibi kuruluşlardır.

Proje, küresel boyutta iklim değişikliği, BMİDÇS raporlaması, AB İzleme Mekanizması ve kapasite geliştirme konularında bilgi birikimine ve tecrübeye sahip bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir. Konsorsiyum üyeleri projenin verimli yürütülmesini sağlamak için gerekli her türlü uzmanlığa sahiptirler. Projenin Nisan 2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.


 • Calendar

  << Şub 2019 >>
  PSÇPCCP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 1 2 3