Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje, Türkiye’deki mevcut kapasitenin kuvvetlendirilmesi ve aşağıdaki konularda ülkeye yardımcı olmayı hedeflemektedir:
  • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Mekanizma ile İklim Değişikliğiyle ilgili Ulusal ve Birlik Düzeyindeki Diğer Bilgilerin Raporlanmasına ilişkin 525/2013 sayılı AB tüzüğü uyarınca Türkiye’de sera gazı emisyonları izleme mekanizmasının kurulması,
  • Ulusal Sera Gazı Envaterleri, Ulusal Bildirimler/İki Yıllık Raporlar gibi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) raporlama gerekliliklerinin daha iyi yerine getirilmesi.
Powered by Nirvana & WordPress.